جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16893 ملاحظات به کارگیری تصمیم گیری خودکار و هوش مصنوعی در دولت و پارلمان 1398/11/15
16821 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 31. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1398/10/10
16581 هوش مصنوعی در جهان (6) امارات متحده عربی 1398/06/05
16270 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 47. بخش دولت الکترونیک 1397/10/25
16179 یکپارچگی اطلاعات و اصلاح ساختاری نظام اداری به سوی الگوی حکمرانی دیجیتال 1397/09/28
16088 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/09/17
14274 مبانی نظری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در برنامه پنج ساله ششم 1394/03/05
10251 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (4): فصل چهارم - نظام اداری و مدیریت: فناوری اطلاعات، نظام اداری 1389/03/12