جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16441 بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 3. مقایسه پیش بینی ها و اعلامیه های سازمان هواشناسی ایران با استانداردهای جهانی 1398/02/29
16438 بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ 1. وضعیت بارندگی و مخازن سدهای کشور 1398/02/29
16435 بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 2. از دیدگاه زیست محیطی 1398/02/28
16445 بررسی ابعاد اقتصادی سیل اخیر و الزامات تأمین مالی برای جبران خسارت ها 1398/01/28
15554 بررسی وضعیت سیل در کشور؛ اقدامات انجام شده و تجربیات سایر کشورها 1396/08/24