جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16947 سیاستگذاری و قانونگذاری مرتبط با توفان های گردوخاک 1399/01/19
16080 آسیب شناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران (ویرایش دوم) 1398/12/26
16978 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار» 1398/10/20
16815 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب 1398/10/08
16748 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» 1398/09/18
16559 اظهارنظر کارشناسی درباره: «گزارش کمیسیون فرهنگی از طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» 1398/05/13
16306 آسیب شناسی قانون مدیریت پسماند بر اساس مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای توسعه یافته (فرانسه، آمریکا، انگلستان و آلمان) 1397/11/10
16173 بررسی وضعیت و الزامات قانونی تبلیغات تجاری مقایسه ای 1397/09/19
16112 تحلیل وضعیت نظام حقوقی تبلیغات بازرگانی در ایران 1397/07/25
16068 چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می شود؟ بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران 1397/06/31