جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16306 آسیب شناسی قانون مدیریت پسماند بر اساس مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای توسعه یافته (فرانسه، آمریکا، انگلستان و آلمان) 1397/11/10
16173 بررسی وضعیت و الزامات قانونی تبلیغات تجاری مقایسه ای 1397/09/19
16112 تحلیل وضعیت نظام حقوقی تبلیغات بازرگانی در ایران 1397/07/25
16080 آسیب شناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران (ویرایش اول) 1397/07/07
16068 چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می شود؟ بررسی موردی الکترونیکی کردن فرایند تجارت فرامرزی در ایران 1397/06/31
16063 هوش مصنوعی و قانونگذاری (7) (قانونگذاری و هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا) ضرورت ها و چشم اندازهای اخلاقی و حقوقی 1397/06/25
16048 سیر تاریخی ایده قانون (1) (از یونان باستان تا دوره معاصر) 1397/06/14
15958 عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست های حجاب و راهکارهای پیش رو 1397/05/03
15653 فن حکمرانی (فن توسعه انسانی) 1396/10/06
15196 عملکرد تقنینی مجلس نهم در حوزه اقتصاد (7 خرداد 1391 لغایت 6 خرداد 1395) 1. تصویر کلی 1395/10/04