جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16483 بررسی کارشناسی طرح معلم تمام وقت 1398/04/01
15847-4 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 5. فصل سوم ـ حقوق مردم 1397/06/31
15847-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 4. فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت 1397/06/06
15847-2 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 3. بایدها و نبایدهای لایحه (با تأکید بر واحدهای عملیاتی موضوع مواد (5) و (18) مکرر) 1397/03/29
15847-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 2. تعاریف و کلیات (ویرایش اول) 1397/03/01
15847 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» 1. «مروری بر کلیات لایحه و محورهای تصمیم گیری» 1397/02/24
15097 نظام اداری برنامه های توسعه (با مروری بر آسیب های این حوزه و اولویت بندی آن) 1395/08/04
14993 نکاتی پیرامون نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران در بخش عمومی 1395/06/13
13741 نقد و بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری 1393/03/28
12778 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارکنان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارکنان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی» 1391/11/03