جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16324 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 74. ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران 1397/11/17
16274 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 49. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1397/10/26
16270 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 47. بخش دولت الکترونیک 1397/10/25
16264 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 42.حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان 1397/10/23
16263 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 41. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1397/10/23
16259 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 39. درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1397/10/22
16245 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 29. بخش صنعت، معدن و پتروشیمی 1397/10/22
16256 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 21. بخش آموزش و پرورش 1397/10/20