جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16801 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 20. بخش محیط زیست 1398/10/04
16720 بررسی عملکرد سیاست های کلی درخصوص بخش محیط زیست 1398/08/27
16533 بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی 1398/04/25
16437 اهمیت تخصیص اعتبار برای مقابله با گردوغبار با وجود بارندگی ها در سال 1398 1398/02/29
16435 بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 2. از دیدگاه زیست محیطی 1398/02/28
16246 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 25. بخش محیط زیست 1397/10/22
16184 بررسی عملکرد صندوق ملی محیط زیست ایران و ارائه راهکارهای اجرایی در جهت تقویت این نهاد با نگاهی به تجربیات کشورهای منتخب 1397/09/25
16064 بررسی چالش های زیست محیطی و اجتماعی معدن بوکسیت تاش 1397/06/25
15662 ماهیت حقوقی سامانه های رایانه ای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای حمل و نقل (سیاست های ایران و کشورهای دیگر) 1396/10/19
15630 بررسی لایحه بودجه سال1397 کل کشور 4. بخش محیط زیست 1396/10/02