جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16799 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 18. بخش هواشناسی 1398/10/04
16556 هواشناسی کشاورزی و فرصت های پیش رو (2 ) 1398/05/12
16441 بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 3. مقایسه پیش بینی ها و اعلامیه های سازمان هواشناسی ایران با استانداردهای جهانی 1398/02/29
16240 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 16. بخش هواشناسی 1397/10/19
15249 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 49. بخش هواشناسی 1395/09/24
15030 هواشناسی کشاورزی و فرصت های پیش رو 1395/07/05
14702 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 36. بخش هواشناسی 1394/11/20
12276 بررسی لایحه بودجه سال 1391 کل کشور 36. محیط زیست و هواشناسی 1390/12/13