جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16935 خلاصه مدیریتی گزارش: آسیب شناسی سیاست های حمایت از بخش کشاورزی ایران 1398/12/21
16795-1 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 13. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی غیرنفتی سال 1398 1398/11/20
16882 برنامه های دولت ها برای تسهیل رشد استارت آپ های فناوری محور بخش کشاورزی (مطالعه موردی استرالیا، هند و هلند) 1398/11/08
16808 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 22. بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1398/10/08
16674 بررسی اقتصادی تولید پنبه در ایران 1398/07/23
16556 هواشناسی کشاورزی و فرصت های پیش رو (2 ) 1398/05/12
16496 چالش ها و راهکار های رونق تولید در سال 1398 7. بخش کشاورزی 1398/04/04
16278 تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 11. عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1397 1397/10/30
16252 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 27. بخش کشاورزی 1397/10/20
16151 تحلیل مبادی وارداتی محصولات اساسی کشاورزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی 1397/08/26