جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16659 بررسی عملکرد رأی گیری الکترونیکی در ایران 1398/07/15
15894 وضعیت نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر سند همکاری بین ایران و آذربایجان 1397/03/29
15374 بررسی دلایل عدم ماندگاری برندها در ایران 1396/02/23
15251 فرش دستباف ایران، چشم انداز، چالش ها و راهکارهای برون رفت از رکود 1395/10/20
14874 بررسی تولید خودرو برقی در ایران 1395/03/19
14278v1 نگاهی به صنعت قطعه سازی ایران طی یک دهه گذشته (ویرایش اول) 1394/03/19
14278 نگاهی به صنعت قطعه سازی ایران طی یک دهه گذشته 1394/03/09
14127 تولید خودروهای الکتریکی در ایران (الزامات و چالش ها) 1393/11/01
13019 بررسی صنعت فرش دستباف در ایران و چالش های آن 1392/03/22