جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16502 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 1. بخش صنعت 1398/04/04
15521 تحلیل الگوی اشتغال در بخش صنعت ایران (با بررسی طرح کارانه اشتغال برای جوانان (کاج)) 1396/06/08
14940 ارزیابی پتانسیل اشتغالزایی در بخش صنعت ایران 1395/05/20
14891 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی بخش صنعت و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/04/01
12003 طرح پژوهشی 'ارزیابی عملکرد بخش صنعت در سال های 1387 و 1388 و جمع بندی دوره پنجساله اجرای برنامه چهارم توسعه کشور» 1390/08/01
10258 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (11): فصل پنجم - اقتصادی: صنعت، معدن 1389/03/11