جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14592 پیشگفتاری بر آسیب شناسی صنعت نفت ایران 1394/09/29
14162 بررسی روند بهره وری شرکت های معدنی و صنایع معدنی منتخب در سال های قبل و بعد از خصوصی سازی 1393/11/26
13802 آسیب شناسی فرآیند خصوصی سازی: بررسی واگذاری طرح فولاد بافق 1393/05/01
12569 گزارش طرح پژوهشی تدوین ضوابط و مقررات خاص جهت خصوصی سازی نیروگاه ها و تشویق سرمایه گذاران و حفظ حقوق آنان 1391/06/27
10964 واکاوی دلایل عدم استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در بخش معدن (در چهارچوب اصل چهل و چهارم قانون اساسی) 1390/05/19