جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16657 درباره یارانه انرژی در ایران، 6. تصویر مصرف انرژی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی 1398/07/14
15551 نگاهی به صنعت کاتالیست و بررسی مهمترین موانع توسعه آن در کشور با هدف حمایت از ساخت داخل 1396/08/21
14890 راهبرد مجلس دهم مسائل اساسی صنعت پتروشیمی و نقش مجلس شورای اسلامی 1395/04/01
14816 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 6. آشنایی با صنعت پتروشیمی 1395/03/19
14480 درباره برنامه ششم توسعه (10) دورنمایی از صنعت پتروشیمی کشور 1394/07/26
14465 بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی واحدهای پتروشیمی با خوراک مایع و ملاحظات قیمت خوراک در این واحدها 1394/07/07
13707 تحلیل راهکارهای اجرایی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی 1393/03/17
13388 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 11. بخش صنعت، معدن و پتروشیمی 1392/10/01
12104 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 18. آشنایی با بخش صنعت و معدن 1390/11/03