جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16553 درآمدی بر آینده پژوهی دولت 1398/05/12
16346 هوش مصنوعی در جهان (2) (جمهوری فدرال آلمان) 1397/12/08
16063 هوش مصنوعی و قانونگذاری (7) (قانونگذاری و هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا) ضرورت ها و چشم اندازهای اخلاقی و حقوقی 1397/06/25
15953 هوش مصنوعی و قانونگذاری (5) (قواعد قانون مدنی در حوزه روباتیک پارلمان اروپا) 1397/05/02
14347 کانون های تفکر آلمان 1394/04/24