جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16106 هوش مصنوعی در جهان (1) (فدراسیون روسیه) 1397/07/30
16084 فن حکمرانی (2) (با محوریت اندیشه فوکو) 1397/07/08
16048 سیر تاریخی ایده قانون (1) (از یونان باستان تا دوره معاصر) 1397/06/14
15653 فن حکمرانی (فن توسعه انسانی) 1396/10/06
14930 مروری بر مفهوم حکمرانی شبکه ای 1395/05/06
14786 سازمان حکومت نبوی 1395/01/31