جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14930 مروری بر مفهوم حکمرانی شبکه ای 1395/05/06
14869 آشنایی با شاخص های دولت پست مدرن 1395/03/17
14801 آشنایی با شاخص های دولت مدرن 1395/02/12
14623 آشنایی با شاخص های دولت سنتی 1394/10/22
14512 کانون های تفکر پاکستان 1394/08/17
14240 جایگاه آزادی در سیاستگذاری عمومی 1394/02/14
13603 بررسی مفهوم حاکمیت 1393/01/31
13064 سیاستگذاری عمومی و سیاست پژوهی چیستی سیاستگذاری عمومی 1392/04/23