جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15621 آینده پژوهی دانمارک 1396/09/26
15544 هوش مصنوعی و قانونگذاری (تأسیس کمیته هوش مصنوعی در مجلس اعیان بریتانیا) (1) 1396/08/14
15354 آینده پژوهی مالزی 1396/02/10
14648 کانون های تفکر هند 1394/11/04
14451 کانون های تفکر روسیه 1394/06/30
14240 جایگاه آزادی در سیاستگذاری عمومی 1394/02/14
14112 کانون های تفکر چین 1393/10/22
13840 درآمدی بر شاخص های آینده پژوهی حکومت 1393/05/22
13718 جریان شناسی نومحافظه کاران 1393/03/19
13474 کانون های تفکر (ویرایش دوم) 1392/11/01