جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14499 مروری بر سیاستگذاری عمومی؛ (واین پارسونز) 1394/08/11
14204 زمینه گرایی در سیاستگذاری عمومی (طراحی نقشه فرآیندهای اجتماعی و تصمیم گیری) 1393/12/25
13322 سیر تکامل سیاستگذاری عمومی (اصلاحی) 1392/09/02
13142 کارآمدی نظام سیاسی 1392/05/21