جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15836 هوش مصنوعی و قانونگذاری (3) (طرح راهبردی ملی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی) 1397/02/18
15544 هوش مصنوعی و قانونگذاری (تأسیس کمیته هوش مصنوعی در مجلس اعیان بریتانیا) (1) 1396/08/14
14001 درآمدی بر قانون آینده و آینده قانون 1393/08/27