جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16538 تأملات عقلانی در هوش مصنوعی 1398/04/31
16346 هوش مصنوعی در جهان (2) (جمهوری فدرال آلمان) 1397/12/08
15544 هوش مصنوعی و قانونگذاری (تأسیس کمیته هوش مصنوعی در مجلس اعیان بریتانیا) (1) 1396/08/14