جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14812 الزامات توسعه جامع سرمایه گذاری خطرپذیر (با تأکید بر تجربیات ایران و دیگر کشورها) 1395/02/14
14798 تأمین مالی نوآوری و سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران 1395/02/08
14660 سیاستگذاری برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری: درس هایی از مقایسه ایران و کره جنوبی 1394/11/10
14320 مروری بر قوانین و مقررات ایمنی فناوری نانو در ایران و جهان 1394/04/09
14263 بررسی وضعیت شاخص های ترکیبی فناوری و نوآوری در ایران 1394/02/29
10450 سنجش علم و فناوری (1): نظام سنجش علم و فناوری در ایران 1389/08/05