جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
12219 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 40. آشنایی با قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1390/12/17
12156 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 38. آشنایی با نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه 1390/11/03
12148 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 30. آشنایی با مفاهیم و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 1390/11/03