جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
10283 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (11): ارزیابی دولت الکترونیک 1389/03/22
10270 درباره لایحه برنامه پنجم توسعه (9): بررسی جایگاه فناوری 1389/03/16
10262 بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه (15): فصل هفتم - دفاعی، سیاسی، امنیتی 1389/03/12