جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15523 بررسی احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه 1396/06/15
14338 وضعیت صادرات و واردات محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1394/04/22
14274 مبانی نظری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در برنامه پنج ساله ششم 1394/03/05