جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16131 بررسی شاخص های عملکردی پارک های علم و فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی 1397/08/07
15629 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 3. بخش زیست فناوری 1396/10/02
15224 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 21. بخش زیست فناوری 1395/10/11
14674 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 14. بخش زیست فناوری 1394/11/11
14239 زیست فناوری از دیدگاه سیاست ها، قوانین و مقررات 1394/02/14