جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17023 فرصت های تحولی فناوری زنجیره بلوکی در بخش معدن و صنایع معدنی (چالش های عملیاتی و سیاستی توسعه آن در ایران) 1399/02/15
16042 ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهاد ها برای ایران 1397/06/11
15920 فناوری دفاتر کل توزیع شده فراتر از فناوری زنجیره بلوکی 1397/04/12
15341 آشنایی با فناوری راهبردی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن 1396/01/21