جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15629 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 3. بخش زیست فناوری 1396/10/02
15483 بررسی سیاست های توسعه اقتصاد زیستی در دنیا و ایران 1396/05/18
15224 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 21. بخش زیست فناوری 1395/10/11
14674 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 14. بخش زیست فناوری 1394/11/11
14239 زیست فناوری از دیدگاه سیاست ها، قوانین و مقررات 1394/02/14
14055 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 10. بخش زیست فناوری 1393/09/27
10338 زیست فناوری، فناوری سودآور قرن (زیست فناوری نوین) 1379/05/04