جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15120 بررسی نظام ثبت اختراع در کشورهای منتخب (چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی) 1395/08/23
14515 ساختار و سیاست های دولتی در حوزه هوانوردی برزیل (تجربه ای برای شرایط پساتحریم و برنامه ششم توسعه) 1394/08/18
12207 سیاست های ارتقای تحقیق و توسعه و نوآوری (2): سازمان های پژوهش و فناوری 1390/11/11