جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16186 بررسی زیست فناوری دریا در کشورهای منتخب و سیاستگذاری این حوزه در ایران 1397/09/24
15895 نوآوری اجتماعی؛ معرفی و مفاهیم اولیه 1397/03/23
15483 بررسی سیاست های توسعه اقتصاد زیستی در دنیا و ایران 1396/05/18
14709 مروری بر تاریخچه، رویکردها و تجارب پنج کشور منتخب در راستای استقرار اقتصاد دانش بنیان 1394/11/25