جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16131 بررسی شاخص های عملکردی پارک های علم و فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی 1397/08/07
15532 بررسی عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دولت یازدهم 1396/06/15
15306 مروری بر وضعیت قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (با تمرکز بر عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی) 1395/12/04
13158 مروری بر فعالیت ها و عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1392/05/29