جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15635 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 13. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1396/10/06
15523 بررسی احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه 1396/06/15
15219 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 15. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1395/09/24
15121 اقتصاد دیجیتال در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی ـ OECD (روندها، مقررات و سیاست های عمده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات) 1395/08/23
14829 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 9. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 1395/03/19
14683 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 23. فناوری اطلاعات و ارتباطات 1394/11/12
12219 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 40. آشنایی با قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1390/12/17
12148 با نمایندگان مردم در مجلس نهم 30. آشنایی با مفاهیم و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 1390/11/03