جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15120 بررسی نظام ثبت اختراع در کشورهای منتخب (چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی) 1395/08/23
14818 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 8. قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 1395/03/19
14406 بررسی چالش ها و ظرفیت های قانونی توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر (با تمرکز بر صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی) 1394/06/02
13653 بررسی قانون ملی ایمنی زیستی و چالش های اجرایی شدن آن 1393/02/28