جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15635 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 13. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1396/10/06
15219 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 15. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1395/09/24
14683 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 23. فناوری اطلاعات و ارتباطات 1394/11/12
14070 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 21. بخش هوا فضا 1393/10/01