جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15960 گزارش پارلمان الکترونیکی سال ۲۰۱۶: ۴. وبگاه های پارلمانی و ارتباطات پارلمانی 1397/05/08
15952 گزارش پارلمان الکترونیکی سال 2016: 5. پیمایش سازمان های ناظر بر پارلمان 1397/05/02
15912 گزارش پارلمان الکترونیکی ۲۰۱۶: ۳. سیستم های اطلاعاتی و کتابخانه های پارلمانی 1397/04/04
15712 گزارش پارلمان الکترونیکی سال ۲۰۱۶: 1. شاخص های پارلمان الکترونیکی 1396/10/24