جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17482 سیاست خارجی بایدن در قبال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 1400/02/08
17412 ارزیابی اظهارات نامزدهای تصدی پستهای کلیدی کابینه بایدن در جلسات کنگره 1399/12/13
17394 سومین گزارش مستند سالیانه مرکز پژوهش های مجلس درخصوص عملکرد حقوق بشری آمریکا (گزارش عملکرد آمریکا در سال 1398) 1399/11/14
17114 اعتراضات آمریکا: نمایش سرخوردگی عمومی از امکان تغییر وضع موجود 1399/04/08
17081 خبرنامه تحولات انرژی (39) دوره دهم (با محوریت بررسی رویکرد کشورهای مختلف در مواجهه با شیوع کرونا در بخش انرژی) 1399/03/10
17055 ماهنامه تحلیلی انرژی (30) دوره دهم (ویژه بررسی اثر شیوع کرونا بر توافق های حوزه انرژی میان آمریکا و سایر کشورها) 1399/02/30
16757 اجلاس سران ناتو و چشم انداز روابط فراآتلانتیک 1398/08/24
16646 تحولات تنش زا در خلیج فارس؛ روندها و الزامات (خلاصه راهبردی پانزدهمین نشست کمیته تخصصی غرب آسیا) 1398/07/14
16482 ماهنامه تحلیلی انرژی (22) دوره دهم 1398/03/29
16478 تغییر جایگاه غرب آسیا در اسناد راهبردی آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران 1398/03/25