جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17376 موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 1399/11/04
17334 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۲۱. بودجه حوزه آموزش و پرورش 1399/10/14
17173 بررسی کارشناسی مسائل پیرامون مدیریت مهدکودک ها 1399/06/31
16785 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 11. بخش آموزش و پرورش 1398/09/30
14923 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» 1395/04/27
14575 تحلیلی بر بودجه وزارت آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه و ارائه راهبردهای اصلاحی 1394/09/16
14572 بررسی جایگاه و عملکرد آموزش و پرورش در برنامه های توسعه 1394/09/15
7258 درباره لایحه بودجه سال 1384 کل کشور (16) بازنگری در بودجه آموزش و پرورش با هدف عادلانه کردن فرصت های آموزشی 1383/11/01
7257 درباره لایحه بودجه سال 1384 کل کشور (15) عملکرد بخش مالی آموزش و پرورش در برنامه سوم توسعه براساس برخی از شاخص های مالی و اقتصادی 1383/11/01
7254 درباره لایحه بودجه سال 1384 کل کشور (12) آموزش و پرورش 1383/11/01