جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17026 آینده صنعت فولاد 3. واکاوی سند طرح جامع فولاد کشور از منظر فرصت ها و چالش های انقلاب صنعتی چهارم و پیشنهاد فرصت‏های اصلاحی و تحولی 1399/02/16
17005 آینده صنعت فولاد 2. بررسی اقدامات شرکت های کلیدی و پیشرو جهانی در صنعت فولاد در حوزه توسعه فناوری و نوآوری 1399/02/06
16992 آینده صنعت فولاد 1. شناسایی ابعاد تحولی انقلاب صنعتی چهارم در صنعت فولاد و چشماندازهای فناورانه پیش رو 1399/02/01