جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17412 ارزیابی اظهارات نامزدهای تصدی پستهای کلیدی کابینه بایدن در جلسات کنگره 1399/12/13
17025 الزامات تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1399/02/16
16947 سیاستگذاری و قانونگذاری مرتبط با توفان های گردوخاک 1399/01/19
16940 تحلیل عملکرد رقابت پذیری صنعتی در اقتصاد ایران 1398/12/24
16809 انتقال آب بین حوضه ای و انتقال آب از دریا 2. ایران 1398/10/18
16803 بررسی عوامل، آثار و کانون های توفان های گردوخاک در کشور 1398/10/08
16659 بررسی عملکرد رأی گیری الکترونیکی در ایران 1398/07/15
16646 تحولات تنش زا در خلیج فارس؛ روندها و الزامات (خلاصه راهبردی پانزدهمین نشست کمیته تخصصی غرب آسیا) 1398/07/14
16478 تغییر جایگاه غرب آسیا در اسناد راهبردی آمریکا و پیامدهای آن بر امنیت ملی ایران 1398/03/25
16472 ارزیابی انتخابات پارلمان اروپا (2019) و ترسیم چشم انداز سیاست خارجی اتحادیه اروپا 1398/03/20