جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17450 اظهارنظر کارشناسی درباره: «مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان» 1400/01/15
17119 چالش های ایمنی معادن در ایران 1. نقش فناوری های نوین در ارتقای ایمنی معادن 1399/04/14
16930 ایمنی در تونل های جاده ای و ریلی 3. بررسی برخی دستورالعمل های ایمنی در تونل های جاده ای و ریلی 1398/12/26
16934 ایمنی در تونل های جاده ای و ریلی ۲. مبانی و ضوابط ایمنی آتش در خطوط متروی شهری 1398/12/21
16933 ایمنی در تونل های جاده ای و ریلی ۱. مبانی و عوامل مؤثر بر ایمنی در تونل های جاده ای و ریلی 1398/12/21
16014 توسعه پایدار در بخش معادن و صنایع معدنی 1. بررسی الزامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 1397/06/04
14320 مروری بر قوانین و مقررات ایمنی فناوری نانو در ایران و جهان 1394/04/09
13653 بررسی قانون ملی ایمنی زیستی و چالش های اجرایی شدن آن 1393/02/28