جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17497 بررسی عملکرد دولت ۶. حوزه توسعه روستایی و عشایری 1400/02/11
17474 بررسی عملکرد دولت ۳. بخش محیط زیست 1400/01/31
17473 بررسی عملکرد دولت ۴. بخش آب 1400/01/31
15650 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 22. بودجه قوه قضائیه در سال 1397 با نگاه به تکالیف آن قوه در برنامه ششم توسعه 1396/10/06
15055 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (اشتغال و بازار کار) 1395/07/14
15018 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» جایگاه بازارهای مالی 1395/07/03
14986 با نمایندگان مردم در مجلس دهم 33. تورم 1395/06/10
14644 درباره برنامه ششم توسعه (15) شاخص های توسعه یافتگی سیاسی: پیشنهادهایی برای برنامه ششم توسعه کشور 1394/10/29
14584 بایسته ها و الزام های حمایت های اجتماعی در تدوین برنامه ششم 1394/09/23