جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17511 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‏های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب 1366/1/30 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» 1400/02/15
17354 اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/4/15 1399/10/22
17275 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح جدول حوزه‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها» 1399/09/10
15069-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «تشکیل سازمان توسعه و عمران روستایی و امور عشایری (2) (نگاهی بر طرح جامع توسعه و عمران روستایی)» 1397/04/30
15109 طراحی یک مدل کلان سنجی برای اقتصاد ایران 1.واکاوی رفتار مصرفی بخش خصوصی در ایران 1395/08/16
10216 مقدمه ای بر ضوابط توسعه و جمعیت با ملاحظات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 1389/02/19