جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17168 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» (تفصیلی) 1399/06/25
17132 درباره جهش تولید: 4. بررسی ظرفیت های معادن و صنایع معدنی کشور برای تکمیل زنجیره تولید و قطع وابستگی در حوزه تأمین مواد، قطعات و ماشین آلات پرکاربرد 1399/04/21
17127 درباره جهش تولید (۲) الزامات آن در حوزه های کشاورزی، مسکن، حمل ونقل و توسعه روستایی 1399/04/16
17091 درباره جهش تولید: 3. تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها 1399/03/21
17043 درباره جهش تولید: 1. الگوی راهبردی حمایت از تولید 1399/02/22