جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17053 صنعت ماشین سازی کره ‏جنوبی؛ حرکت از جامعه‏ سنتی به سوی جامعه مدرن 1399/02/31
16967 چشم انداز تغییر ساختار سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی ایران 1399/01/26
16935 خلاصه مدیریتی گزارش: آسیب شناسی سیاست های حمایت از بخش کشاورزی ایران 1398/12/21
16230-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران» 2. مواد طرح 1398/04/30
16230 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران» 1. کلیات 1397/10/10
14969 آثار و چالش ها و ابزارهای جایگزین سیاست خرید و قیمت تضمینی در بخش کشاورزی 1395/06/01
14199 عملکرد نحوه مصرف وجوه اداره شده در ایران 1393/12/25
12412 نقش بنگاه های خرد، کوچک و متوسط در اقتصاد هند و آموزه هایی برای سیاستگذاری در ایران 1391/03/28
12132 جایگاه و نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد ترکیه 1390/10/05