جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17459 گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب وکار 2. پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار 1400/01/21
17448 گزارش نظارتی ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران: ارتقای رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی 1400/01/15
17433 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 11. تابستان 1399 1399/12/26
17426 اصول و ضوابط حکومت باز در سطح محلی؛ پیشنهاداتی برای شوراها و شهرداری ها 1399/12/25
17400 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 10. بهار 1399 1399/11/21
17192 پایش امنیت سرمایه گذاری درسال 1398 1399/07/17
17163 گزارش کارشناسی درباره: «طرح شفافیت آرای نمایندگان» 1399/06/23
17131 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 9. زمستان 1398 1399/04/21
16990 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 8. پاییز 1398 1399/02/02
16926 پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 7. تابستان 1398 (ویرایش اول) 1398/12/14