جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17104 خبرنامه تحولات انرژی (1) دوره یازدهم (گزیده اخبار حوزه نفت، گاز، برق و تجدیدپذیرها در هفته نخست ماه ژوئن 2020) 1399/04/07
16897 همکاری ایران و عراق در بهره برداری از میادین مشترک بین دو کشور (بخش اول) 1. یکپارچه سازی راهکار برون رفت از بازی با حاصل جمع صفر در میادین مشترک هیدروکربوری 1398/11/20
16802 خبرنامه تحولات انرژی (33) دوره دهم (با رویکرد وضعیت آتی بازار نفت و صادرات گاز ایران) 1398/10/04
16566 خبرنامه تحولات انرژی (27) دوره دهم 1398/05/19
16465 خبرنامه تحولات انرژی (24) دوره دهم 1398/03/13
16311 درباره تحریم های اقتصادی بسته خبری ـ تحلیلی 8 1397/11/14
15859 خبرنامه تحولات انرژی (16) دوره دهم 1397/02/31
16386 ماهنامه تحلیلی انرژی (20) دوره دهم 1397/01/21
15025 ماهنامه تحلیلی انر‍‍ژی (42) 1395/07/04
13761 داعش؛ میراث سیاست غربی ـ عربی 1393/04/08