جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17005 آینده صنعت فولاد 2. بررسی اقدامات شرکت های کلیدی و پیشرو جهانی در صنعت فولاد در حوزه توسعه فناوری و نوآوری 1399/02/06
16992 آینده صنعت فولاد 1. شناسایی ابعاد تحولی انقلاب صنعتی چهارم در صنعت فولاد و چشماندازهای فناورانه پیش رو 1399/02/01
16882 برنامه های دولت ها برای تسهیل رشد استارت آپ های فناوری محور بخش کشاورزی (مطالعه موردی استرالیا، هند و هلند) 1398/11/08
16860 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 53. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1398/10/28
16274 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 49. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1397/10/26
16106 هوش مصنوعی در جهان (1) (فدراسیون روسیه) 1397/07/30
15658 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 33. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1396/10/09
15492 تصویری از ایده جامعه اطلاعات (تأثیر فناوری بر توسعه انسانی) 1396/09/13
15227 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 22. بخش پژوهش، فناوری و نوآوری 1395/09/24
15073 شیخ بهائی و فناوری 1395/07/27