جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17321 اظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار» (ویرایش اول) 1399/09/29
17005 آینده صنعت فولاد 2. بررسی اقدامات شرکت های کلیدی و پیشرو جهانی در صنعت فولاد در حوزه توسعه فناوری و نوآوری 1399/02/06
16992 آینده صنعت فولاد 1. شناسایی ابعاد تحولی انقلاب صنعتی چهارم در صنعت فولاد و چشماندازهای فناورانه پیش رو 1399/02/01
10499 خصوصی سازی در بخش صنعت (با تاکید بر صنایع فولاد) 1389/08/23