جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17250 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» 1399/08/27
17183 ارزیابی عملکرد کمیته ماده (12) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در رفع موانع قانونی و مقرراتی تولید و سرمایه گذاری (1396-1398) 1399/07/20
17137 ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 2. پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات (موضوع بند «الف» ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار) 1399/04/24
17139 اختلال در ابتکار قانونگذاری در ایران؛ آموزه هایی برای مجلس یازدهم 1399/04/23
16080 آسیب شناسی نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران (ویرایش دوم) 1398/12/26
16884 ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 1. ارزیابی اجرای 14 حکم مندرج در ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 1398/11/13
16750 ارزیابی اثربخشی قانونگذاری بر وضعیت منابع آب زیرزمینی 1398/09/20
16648 ملاحظاتی در تدوین و تنقیح قوانین کسب وکار (با تأکید بر ضرورت تصویب «قانون جامع مالیاتی») 1398/07/14
16376 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی» 1397/12/25
16346 هوش مصنوعی در جهان (2) (جمهوری فدرال آلمان) 1397/12/08