جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17139 اختلال در ابتکار قانونگذاری در ایران؛ آموزه هایی برای مجلس یازدهم 1399/04/23
16815 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 26. بخش آب 1398/10/08
16799 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 18. بخش هواشناسی 1398/10/04
16788 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 12. وزارت امور خارجه 1398/10/02
16258 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 38. بخش نفت 1397/10/22
16242 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 17. وزارت امور خارجه 1397/10/19
15630 بررسی لایحه بودجه سال1397 کل کشور 4. بخش محیط زیست 1396/10/02
15196 عملکرد تقنینی مجلس نهم در حوزه اقتصاد (7 خرداد 1391 لغایت 6 خرداد 1395) 1. تصویر کلی 1395/10/04
15246 بررسی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور 47. بخش محیط زیست 1395/09/24
14358 تصویری از هشت دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد (7 خرداد 1359 تا 6 خرداد 1391) (گزارش اول ـ ویرایش دوم) 1395/02/04