جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17457 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۱۴. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه 1400/01/21
17438 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 کل کشور بند «الف» و «هـ» تبصره «16»: اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان و تسهیلات ودیعه مسکن برای خانواده های دارای حداقل سه فرزند 1399/12/24
17414 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 68. وضعیت منابع و مصارف بیمه سلامت ایران و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد آن 1399/12/13
17297 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۸. درآمدهای مالیاتی 1399/12/13
17294 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 5. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول) 1399/12/13
17408 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۶۷. اعتبارات مرکز ملی رقابت 1399/12/02
17398 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 66. کلیات مصوبه کمیسیون تلفیق 1399/11/14
17393 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 62. تحلیلی بر اعتبارات رفاه و تأمین اجتماعی 1399/11/14
17392 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۶۰. بودجه برنامه پزشکی خانواده 1399/11/14
17391 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۴۷. ساماندهی اعتبارات درمان ناباروری 1399/11/14