جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16766 بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 5. درآمدهای مالیاتی (ویرایش اول) 1398/11/21
15400-10 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (شور دوم - فصول هشتم تا دهم) (ویرایش اول) 1398/11/06
16648 ملاحظاتی در تدوین و تنقیح قوانین کسب وکار (با تأکید بر ضرورت تصویب «قانون جامع مالیاتی») 1398/07/14
16595 چالشها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 -11 .برنامه های راهبردی و عملیاتی در حوزههای فرابخشی اقتصاد (ویرایش دوم) 1398/06/11
16423 درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده 7. بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی (کلیات) 1398/02/14
16228 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 10. درآمدهای مالیاتی (ویرایش اول) 1397/11/01
16042 ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهاد ها برای ایران 1397/06/11
15721 بررسی تطبیقی سیاست های مالیاتی و عوارض در صنعت گردشگری 1396/10/30
15619 واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی 1396/09/22
15109 طراحی یک مدل کلان سنجی برای اقتصاد ایران 1.واکاوی رفتار مصرفی بخش خصوصی در ایران 1395/08/16